Minisymposium & AAV

Aanmelden

Webinar 16 juni 2021


Vaccinaties


Spreker

Inge Verhagen-Stolk, reizigersverpleegkundige
RadboudUMC, Nijmegen

Host 

Carine Vogel MSc, verpleegkundig specialist reumatologie
Bernhoven, Uden

 

In dit webinar zal het volgende worden besproken:
- Checklist voor start immuunsuppressie (vaccinaties, immuniteit mazelen/waterpokken etc).
- Vaccineren, al dan niet reis-gerelateerd, bij een reumatische aandoening en bij het gebruik van immuunsuppressie.
  Welke vaccinaties zijn van belang? Hoe zit het met vaccineren onder immuunsuppressie?
- De immuungecomprommitteerde patiënt op reis: wat bespreek je in dit geval?


De deelne(e)m(st)er kan aan het einde van het webinar het volgende:
- Hij/zij kan het belang van een checklist voor start immuunsuppressie benoemen en kan benoemen wat deze checklist inhoudt. 
- Hij/zij weet welke vaccinaties van belang zijn bij diverse reumatische aandoeningen en kan ook benoemen waarom deze
  van belang zijn. 
- Hij/zij weet dat immuunsuppressie effect kan hebben op de werkzaamheid van (reis)vaccinaties en kan benoemen welke extra
  acties hierdoor eventueel nodig zijn.