Minisymposium & AAV

Aanmelden

Webinar 16 maart 2021


Zorg op afstand tijdens de COVID periode; 

de ervaringen van leden van de Nederlandse vereniging voor reumatologie


Spreker

dr. Wouter H. Bos, reumatoloog
Reade, Amsterdam

Host 

Carine Vogel MSc, verpleegkundig specialist reumatologie
Bernhoven, Uden

 

Bespreken van de resultaten van een enquête die in mei 2020 onder leden van den NVR gehouden is. Hoe ervaren zij zorg op afstand? Wat zijn de barrières? Wat zijn de bevorderende factoren? Welke lessen nemen ze mee voor de periode na COVID? De vragen zullen tijdens het webinar aan bod komen.

Leerdoelen:
- Neemt kennis van de ervaring met zorg op afstand die leden van de NVR tijdens de 1e COVID lock down hebben opgedaan.
- Weet de 3 belangrijkste barrières en bevorderende factoren van zorg op afstand te benoemen.