Minisymposium & AAV

Aanmelden

Webinar 18 januari 2021


Patiënt gerichte zorg en zelfmanagement


Sprekers

Kim van Slingerland MSc, verpleegkundig specialist reumatologie
Erasmus MC, Rotterdam

Carine Vogel MSc, verpleegkundig specialist reumatologie
Bernhoven, Uden

Host 

Louise Merry-Meier, Reumaconsulent,
Máxima MC, Eindhoven

 

Persoonsgerichte zorg is zorg waarin de patiënt centraal staat. Hoe ervaren patiënten met een reumatische auto-immuunaandoening de persoonsgerichtheid van de zorg en waar ligt de behoefte van de patiënt? Door middel van de uitkomsten van een surveyonderzoek wordt hier dieper op ingegaan. Ook wordt besproken hoe je door middel van een interventie persoonsgerichte zorg toe kan passen tijdens het consult.

Tijdens het webinar wordt inzicht gegeven in:
- De betekenis van persoonsgerichte zorg.
- Hoe patiënten de persoonsgerichtheid van de zorg ervaren en of dit aan sluit bij de behoefte van de patiënt.
- Door middel van welke interventie persoonsgerichte zorg geleverd kan worden.